آسایشگاه دائم

در این صفحه درمورد یکی از برنامه های توانمندسازی خانواده توانخواهان که آسایشگاه دائم می باشد را کامل توضیح میدهیم

یکی از اهداف خیریه آسوده مأوی در اساسنامه به شرح زیر می باشد:

بسترسازی جهت محیطی آرام و لذت بخش برای توانخواهان ( معلولین جسمی - ذهنی ) به منظور ارائه خدماتی آموزشی، درمانی، توانبخشی، مشاوره، رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و اقامتی.

به منظور برنامه ریزی و اجرای ایجاد یک مرکز اقامتی برای نگهداری دائمی توانخواهان مسوولان انجمن با بلند نظری و نگاه به آینده ای دور به دنبال تهیه زمینی با مساحت بزرگ بودند که یا از اراضی دولتی به خیریه واگذار گردد و یا فرد خیری آنرا به خیریه اهدا نماید. سرانجام پس از مطالعات گسترده و بررسی کارشناسی قرارداد خرید ۶۰هکتار زمین در شهر جدید مجلسی قابل گسترش تا ۱۲۰ هکتار را در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ با شرکت عمران شهر جدید مجلسی منعقد نمودند.

پس از واگذای اقدامات زیر توسط خیریه آسوده مأوی انجام گرفته است:

الف- مطالعات و تهیه طرحها

۱٫ بکارگیری مهندسین مشاور باغ شهر پردیسان برای تهیه طرحهای جانمایی، آماده سازیهای فاز اول و دوم و طرحهای معماری فاز اول و دوم پروژه که خدمات مشاوره بدون دریافت حق الزحمه و به صورت داوطلبانه انجام گرفت.
طرح جانمایی تهیه شده شامل آسایشگاههای متعدد،ساختمانهای درمانی،توانبخشی،ورزشی،فرهنگی،اداری،تفریحی،مذهبی و محوطه های وسیع فضای سبز و دریاچه های مصنوعی و تأسیساتی نظیر آشپزخانه، رختشوئی و گلخانه می باشد.

مجتمع هشت بهشت

۲٫ نقشه برداری کامل زمین به مقیاس ۵۰۰/۱

۳٫ تهیه طرحهای معماری فاز اول و دوم برای ایجاد چهار واحد آسایشگاهی به مساحت ۱۱۰۰۰ مترمربع

مجتمع هشت بهشت

۴٫ اخذ پروانه ساختمان از شرکت عمران شهر جدید مجلسی برای چهار واحد آسایشگاهی

ب- مراسم کلنگ زنی

به منظور شروع عملیات اجرایی این پروژه در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۵ همایش باشکوهی در شهر جدید مجلسی با حضور مقامات استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اقلیمهای مذهبی و جمع کثیری از خیرین برگزار گردید.

مراسم کلنگ زنی

ج- اقدامات اجرایی

۱٫ زیرسازی معابر طرح با انعقاد قراردادی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

اقدامات اجرایی

۲٫ حصارگذاری زمین با انعقاد قرارداد با شرکت تولیدات بتن اصفهان

اقدامات اجرایی

۳٫ تهیه طرح و اجرای درختکاری کنار شبکه معابر

اقدامات اجرایی

۴٫ شروع عملیات ساختمانی ساخت آسایشگاهها

شروع عملیات آسایشگاه دائم

توقف پروژه

پروژه مجتمع هشت بهشت آسوده مأوی از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۷ به دلیل تغییر مدیریت در شرکت عمران شهر جدید مجلسی، مخالفت و عدم همکاری مدیریت های بعدی متوقف می باشد.