برنامه های تفریحی

در این صفحه درمورد برنامه های تفریحی یکی دیگر از خدماتی که خیریه آسوده مأوی ارائه می نماید را توضیح میدهیم

الف) اردو های تفریحی

هدف از برگزاری اردوهای تفریحی این است که اکثر خانواده های توانخواهان به علت داشتن شرایط ویژه فرزندانشان از محیط های اجتماعی و حتی از محیط های خانوادگی و فامیلی دور و در انزوا به سر می برند.
گردهمایی این خانواده ها در مراسم و جشنها و اردوهایی که مخصوص آنها برگزار می شود، همراه با خانواده هایی که شرایط ویژه دارند، احساس تنها بودن در جامعه را در آنان کاهش می دهد و باعث انتقال تجربیات خانواده ها به یکدیگر نیز می شود.
اولین اردوی تفریحی انجمن در سال ۱۳۸۹ در باغ یکی حامیان برگزار گردید.
بزرگداشت روز مبعث

تاریخ

مناسبت

محل برگزاری

۱۳۸۸/۳/۲۴

بزرگداشت روز مادر

دفتر مرکزی

۱۳۸۸/۴/۲۸

بزرگداشت روز مبعث

دفتر مرکزی

۱۳۸۸/۷/۲۵

اردوی فرهنگی تفریحی

تالار مسعود

گرامیداشت روز مادر

تاریخ

مناسبت

محل برگزاری

۱۳۸۹/۲/۳۱

اردوی فرهنگی تفریحی

باغ آقای میر لوحی

۱۳۸۹/۳/۱۱

گرامیداشت روز مادر

دفتر مرکزی

۱۳۸۹/۴/۲۳

گرامیداشت تولد امام حسین(ع)

تالار مسعود

۱۳۸۹/۷/۸

میهمانی با حضور دکتر چمران و آقای حاج رسولیها

تالار مسعود

گرامیداشت عید غدیر

تاریخ

مناسبت

محل برگزاری

۱۳۹۰/۳/۳

گرامیداشت روز مادر

دفتر مرکزی

۱۳۹۰/۳/۲۸

اردوی فرهنگی تفریحی

دفتر مرکزی

۱۳۹۰/۴/۱۴

گرامیداشت تولد امام حسین(ع)

دفتر مرکزی

۱۳۹۰/۶/۲۵

اردوی فرهنگی تفریحی

دفتر مرکزی

۱۳۹۰/۸/۲۴

گرامیداشت عید غدیر

بیت العباس

گرامیداشت روز مادر(برنامه های تفریحی)

تاریخ

مناسبت

محل برگزاری

۱۳۹۱/۲/۲۲

گرامیداشت روز مادر

باغی در منطقه آتشگاه

۱۳۹۱/۳/۲۸

گرامیداشت روز مبعث

دفتر مرکزی

۱۳۹۱/۸/۱۳

گرامیداشت عید غدیر

مجتمع فرهنگی فاطمیه

مراسم افطاری

ب) سفر های زیارتی

تاریخ

تعداد

محل

۱۳۸۸

۵ خانواده

مشهد مقدس

۱۳۸۹

۳ خانواده

مشهد مقدس

۱۳۹۰

۳ خانواده

مشهد مقدس

۱۳۹۱

۴ خانواده

مشهد مقدس

۱۳۹۲

۳ خانواده

مشهد مقدس

در راستای توانمندسازی خانواده ها و برگزاری اردوهای تفریحی خیریه آسوده مأوی کمک هزینه برای فرستادن خانواده ها به سفرهای زیارتی پرداخت می کند.

د) جشن های تولد

یکی از برنامه های انجمن در راستای توانمندسازی توانخواهان ایجاد شادی و روحیه و نشاط بین توانخواهان و خانواده های آنهاست. برای رسیدن به این هدف برنامه های مختلفی وجود دارد. یکی از این برنامه ها برگزاری جشن تولدهایی برای توانخواهان است در این جشن تولدها با اجرای برنامه های شاد و تهیه کیک و کادو برای توانخواهان که همگی توسط حامی انجام می پذیرد، لحظات شاد و مفرحی برای آنان ایجاد می شود.
شادی و نشاط وصف ناشدنی توانخواهان و رضایت خانواده های آنان در این جشن ها نشان دهنده تأثیر این برنامه ها در ایجاد روحیه و انگیزه ادامه حیات در آنان است.

جشن تولد

سال

تعداد برگزاری جشن تولد

تعداد توانخواه

۱۳۹۰

۱۴

۱۱۵

۱۳۹۱

۱۰

۱۱۲

۱۳۹۲

۱۳

۱۱۴