مناسب سازی مسکن

در این صفحه درمورد مناسب سازی مسکن یکی دیگر از خدماتی که خیریه آسوده مأوی برای توانخواهان ارائه می نماید را توضیح میدهیم

مناسب سازی مسکن

سال

تعداد

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۸

۴

۴۳/۳۰۰/۰۰۰

۱۳۸۹

۹

۱۶۳/۵۰۰/۰۰۰

۱۳۹۰

۹

۱۸۳/۳۲۴/۱۶۰

۱۳۹۱

۱۲

۳۲۵/۷۸۹/۰۰۰

۱۳۹۲

۱۱

۲۳۲/۰۷۰/۰۰۰

مجموعه ای از عملیات اجرایی در یک منزل که نگهداری یک یا چند نفر معلول را امکان پذیر و یا تسهیل می کند،مناسب سازی گفته می شود و شامل اجرای رمپ ها ،تعویض دربها جهت عبور ویلچر،نصب توالت فرنگی،نصب دستگیره های مورد نیاز،اصلاح سیستم گرمایش و سرمایش و آب گرم، بوجود آوردن شرایط شستشوی محل نگهداری، نصب لباسشویی های ویژه، نصب بالابر در بعضی از موارد می باشد. انجمن جهت اجرای سریع و اصولی این کارها اکیپی از بنا، جوشکار،لوله کش، کاشی کار، عایق کار، برق کار،درب و پنجره ساز آلومینیوم،درب و پنجره ساز پروفیل و نقاش تجهیز نموده تا با سرعت و دقت این عملیات را که ضرورتاً منجر به تغییرات وسیع در یک منزل مسکونی می گردد را اجرا و وسایل و لوازم مورد نیاز را نصب نمایند. ضمناً در مواردی که بیش از یک نفر معلول در منزل نگهداری شوند بایستی نسبت به جداسازی محل مراقبت از آنها اقدام نمود.
خیریه توانخواهان آسوده ماوی از زمان تاسیس تا به حال موفق به مناسب سازی برای ۳۵ توانخواه گردیده است.
هزینه های هر مورد مناسب سازی بالغ بر چند میلیون تومان می باشد.

مناسب سازی مسکن(قبل و بعد از باز سازی)
آسایشگاه خانگی
ساخت آسایشگاه خانگی
ساخت آسایشگاه خانگی
ساخت آسایشگاه خانگی