پشتیبانی های اداری و حقوقی

در این صفحه درمورد پشتیبانی های اداری و حقوقی یکی دیگر از خدماتی که خیریه آسوده مأوی به توانخواهان و خانواده هایشان ارائه می نماید را توضیح میدهیم
پشتیبانی های اداری و حقوقی

یکی از خدماتی که خیریه آسوده مأوی به توانخواهان و خانواده هایشان ارائه می نماید پشتیبانی های اداری و حقوقی از آنهاست.
خانواده ها با در میان گذاشتن مشکلات خود با مسئولین انجمن، آنهارا در جریان نیازهای خود قرار می دهند و مسئولین نیز با استفاده از پتانسیل حقوقی و قانونی خود و با بکارگیری کارشناسان حقوقی داوطلب پشتیبانی های لازم را انجام می دهند.
مسائل حقوقی خانواده ها شامل ارث، مسکن،سرپرستی، اسناد مالکیت و… می باشد.
– در سال ۱۳۹۰ پیگیریهای حقوقی، اداری، مالی در جهت آزادی پدر یکی از توانخواهان به مجموع بدهی ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که با کمک تعدادی از خیرین در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۵ منجر به آزادی وی پس از ۲ سال گردید.
– در سال ۱۳۹۱ پیگیریهای حقوقی جهت رفع اختلافات خانوادگی خانواده ۲ نفر از توانخواهان