حمایت حضوری

حضور شما حامی گرامی است که باعث حمایت بیشتر از معلولین می شود...

پرداخت نقدی در دفتر مرکزی خیریه

حامیان جهت پرداخت نقدی به صورت حضوری می توانند با تحویل اسکناس یا به وسیله دستگاه کارت خوان مستقر در دفتر مرکزی خیریه واقع در خیابان ابن سینا،خیابان سنبلستان، روبروی انبار اتکا اقدام نموده و رسید دریافت نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.

تحویل اجناس نذری

کلیه حامیانی که قصد دارند اجناس نذری خود را به خیریه تحویل دهند می توانند همه روزه به غیر از تعطیلات رسمی از ساعت ۸ تا ۱۳ به دفتر مرکزی واقع در خیابان ابن سینا،خیابان سنبلستان، روبروی انبار اتکا مراجعه نموده و اجناس مورد نظر خود را تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذکر است انجمن مجهز به سردخانه های بالای صفر و زیر صفر بوده و برای تحویل اجناس فاسد شدنی پیش بینی های لازم به عمل آمده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.

اهدا اموال و امکانات

اگر برنامه های میان مدت و بلند مدت خیریه را ملاحظه نماییم و نظری به تعداد معلولان استان اصفهان داشته باشیم، درمیابیم که انجمن برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به امکانات زیادی دارد که شامل زمین، منزل، باغ، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، وسایل توانبخشی و… می باشد.
حامیان خیریه می توانند با حضور در دفتر مرکزی خیریه واقع در خیابان ابن سینا،خیابان سنبلستان، روبروی انبار اتکا برای اهداء اموال و امکانات مورد نظر خود اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.

در اختیار گذاشتن اموال و امکانات

باغ برای یک روز

مسئولین خیریه به منظور برگزاری اردوهای تفریحی برای توانخواهان و خانواده هایشان نیاز به در اختیار داشتن باغی با امکانات مناسب از نظر امکان رفت و آمد راحت با ویلچر و سرمایش و گرمایش مناسب و تجهیزات بهداشتی قابل استفاده برای معلولین باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.

ویلا

به منظور استقرار یک یا چند توانخواه برای مدت چند روز در اختیار داشتن ویلا می تواند کمک بزرگی برای تجدید روحیه توانخواهان تحت پوشش باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.

منزل برای چند ماه تا یکسال

بسیاری از خانواده های تحت پوشش اجاره نشین هستند و پرداخت هزینه ماهیانه اجاره برای آنها طاقت فرسا و در بسیاری از مواردغیر ممکن می باشد.
حامیانی که بتوانند منزلی را جهت اسکان موقت یک خانواده معلول در اختیار خیریه قرار دهند، کمک شایانی در این جهت انجام داده اند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.

پرداخت بابت مسکن

مناسب سازی مسکن

مجموعه ای از عملیات اجرایی در یک منزل که نگهداری یک یا چند نفر معلول را امکان پذیر و یا تسهیل می کند،مناسب سازی گفته می شود و شامل اجرای رمپ ها ،تعویض دربها جهت عبور ویلچر،نصب توالت فرنگی،نصب دستگیره های مورد نیاز،اصلاح سیستم گرمایش و سرمایش و آب گرم، بوجود آوردن شرایط شستشوی محل نگهداری، نصب لباسشویی های ویژه، نصب بالابر در بعضی از موارد می باشد.
عملکرد خیریه در مورد مناسب سازی به شرح جدول زیر می باشد:
حامیانی که بتوانند با پرداخت مبلغی بابت انجام عملیات مناسب سازی خیریه آسوده مأوی را مورد حمایت خود قرار دهند کمک شایانی در جهت آسودگی معلولین به عمل آوردند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.

رهن مسکن-اجاره مسکن

برای اسکان موقت توانخواهان و خانواده هایشان لازم است منازلی به طریق رهن و اجاره تهیه گردد.
حامیان گرامی می توانند خیریه را در این جهت مورد حمایت قرار دهند و باعث آرامش و آسودگی برای خانواده های توانخواهان گردند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.
عملکرد خیریه در مورد رهن و اجاره به شرح جدول زیر می باشد:

خرید مسکن

اسکان دائم برای خانواده های توانخواهان باعث آرامش دائمی برای آنها و جلوگیری از جابجا شدن همه ساله خانواده می گردد. در بسیاری از موارد که توانخواهان به علت بیماریهای خاص باعث ایجاد سر و صدا و… می گردند،اجاره نشینی نیز برای خانواده امری بسیار مشکل می باشد.
از نظر مسئولین خرید تهیه مسکن نسبت به اجاره آن برای یک خانواده معلول اولویت دارد.
عملکرد خیریه در سالهای گذشته در دو مورد تهیه مسکن به شرح جدول زیر بوده است:
حامیان عزیز می توانند در جهت تهیه مسکن مسئولین خیریه را مورد حمایت قرار دهند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.

وام قرض الحسنه

خیریه آسوده ماوی از محل وامهای قرض الحسنه که حامیان در اختیار خیریه می گذارند و با استفاده از صندوقهای قرض الحسنه خانواده های تحت پوشش را از نظر وام مورد حمایت قرار می دهند.
عملکرد خیریه در سالهای گذشته به جدول زیر بوده است:
حامیان عزیز می توانند با در اختیار گذاشتن مبلغی به مدت حداقل یکسال خیریه را در این جهت مورد حمایت قرار دهند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی خیریه با شماره ۳۴۴۵۴۵۰۴-۰۳۱ و یا ایمیل info@asoodemava.org/about تماس حاصل نمایید.