درمان

در این صفحه به توضیح کامل این خدمت خیریه می پردازیم

پزشکی معلولین شامل موارد زیر می شود:

۱- پیشگیری
۲- درمان
۳- تحقیقات پزشکی

هدف از اقدامات فوق تشخیص و درمان کامل و یا به حداقل رساندن عوارض بیماریها است تا به یک نفر توانخواه کمک شود تا حداقل زندگی معمولی را داشته باشد.
خیریه آسوده مأوی با انجام مشاوره ژنتیک و آزمایشات ژنتیک مرحله پیشگیری را انجام می دهد.
مرحله درمان توانخواهان با ارجاع آنها به پزشکان مورد اعتماد به مراجع زیر انجام می گردد:

۱- پزشکان مستقر در بیمارستان زهرای مرضیه
۲- پزشکان خصوصی مورد اعتماد
۳- پزشکان متخصص و شناخته شده در تهران

خیریه آسوده مأوی در خصوص درمان های عمومی در سال ۱۳۹۱ تعدا ۱۰۷ نفر از مراجعین تحت پوشش را به بیمارستانهای مختلف معرفی کرده است.
هزینه های پرداخت شده توسط خیریه در سالهای مختلف به شرح زیر می باشد:
بحث درمان در خیریه آسوده مأوی شامل موارد زیر می شود:

سال

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۸

۹۰/۷۷۸/۰۰۰

۱۳۸۹

۶۳/۰۵۱/۲۷۰

۱۳۹۰

۲۱۶/۶۹۰/۰۰۰

۱۳۹۱

۴/۹۷۵/۵۰۰

 

الف) معاینه

درمان (معاینه)

در روند کارهای درمانی معاینه بیمار توسط پزشک، او+لین مرحله می باشد و در مورد توانخواهان معاینه بایستی توسط فرد متخصص انجام گردد.
خیریه آسوده مأوی برای معاینه اولیه توانخواهان و ارائه معالجات آنها از خدمات پزشکان مستقر در استان اصفهان استفاده می نماید و با معرفی توانخواهان شرایط معاینه خارج از نوبت آنها را مهیا می سازد.
در چندین نوبت در سال نیز جناب آقای دکتر انوری زاده فوق تخصص مغز و اعصاب مستقر در تهران برای معاینه توانخواهان تحت پوشش به اصفهان آمده و در یک روز کاری که معمولا روزهای تعطیل و استراحت ایشان می باشد تعداد زیادی را معاینه و برای آنها دارو تجویز می نمایند.
آخرین نویت معاینه ایشان در تاریخ ۹۳/۱/۶ بوده است و تعداد ۱۴ نفر را ویزیت نموده اند.

سال

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۸

۲/۷۹۲/۶۰۰

۱۳۸۹

۲۰/۳۱۱/۵۰۰

۱۳۹۰

۱۳/۴۲۴/۰۰۰

۱۳۹۱

۴۵/۵۶۸/۰۰۰

 

ب) اقدامات تشخیصی

اقدامات تشخیص

هر پزشک برای تشخیص نوع و شدت بیماری نیاز به انجام آزمایشات مختلف دارد و معلولینی که دچار بیماریهای خاص هستند به انواع مختلف آزمایشات پزشکی نیازمندند.
آزمایشات مورد نیاز شامل موارد زیر می شود:
۱٫ آزمایش روتین از قبیل قند- کلسترول- تری گلیسیرید- سی بی سی- آزمایش ادرار
۲٫ آزمایش ژنتیک جهت تشخیص سندروم ها و عقب ماندگی های ذهنی
۳٫ آزمایش تخصصی جهت تشخیص معلولیت های خاص
خیریه آسوده مأوی به منظور انجام آزمایشات پزشکی توانخواهان به شرح زیر اقدام می نماید:
۱٫ معرفی به بیمارستان زهرای مرضیه
۲٫ معرفی به آزمایشهای بخش خصوصی و تأمین هزینه از طرف خیّریه
۳٫ معرفی به آزمایشگاهها ئی که به صورت همت عالی آزمایشات پزشکی را انجام می دهند.

خدمات تشخیصی

به غیر از آزمایشات پزشکی در بسیاری از موارد پزشکان انجام خدمات پزشکی را تجویز می نمایند که شامل: رادیولوژی- سی تی اسکن- ام آر آی- نوار مغز می باشد.
مسئولین خیریه با تأمین هزینه های این گونه خدمات تشخیصی توانخواهان و خانواده هایشان را حمایت و پشتیبانی می نمایند.
خیریه آسوده مأوی در خصوص اقدامات تشخیصی در سال ۱۳۹۱ برای ۹۱ مورد و هزینه های سفرهای درمانی به تهران برای ۲۰ مورد هزینه پرداخت کرده است.

ج) دارو

درمان(دارو)

پزشکان پس از انجام اقدامات تشخیصی و معاینه معمولاً دارو تجویز می نمایند. داروهای مخصوص توانخواهان از کمیاب ترین گرانترین داروهاست و به طور متوسط هزینه داروی یک نفر توانخواه در یک ماه بین ۲۰۰/۰۰۰ تومان تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان می شود.
خیریه آسوده مأوی با انعقاد قرارداد با داروخانه های زیر موجبات دسترسی توانخواهان را فراهم نموده است:
۱٫ داروخانه مستقر در بیمارستان زهرای مرضیه
۲٫ داروخانه سپاهان
۳٫ داروخانه شهید منتظری
خیریه آسوده مأوی در خصوص هزینه های دارو ۵۰۹ مورد از مراجعین تحت پوشش را در سال ۱۳۹۱مورد حمایت قرار داده است.
هزینه های پرداخت شده توسط خیریه در سالهای مختلف به شرح زیر می باشد:

سال

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۸

۹۰/۷۷۸/۰۰۰

۱۳۸۹

۶۳/۰۵۱/۲۷۰

۱۳۹۰

۲۱۶/۶۹۰/۰۰۰

۱۳۹۱

۴/۹۷۵/۵۰۰

د) دندانپزشکی

دندان پزشکی

دندانپزشکی توانخواهان به دلیل شرایط جسمی و ذهنی آنها از حساسیت های خاصی برخوردار است و معمولاً برای انجام کار لازم است یک تیم پزشکی حضور داشته باشد به همین دلیل کاری مشکل و پرهزینه است.
در مورد توانخواهان جسمی – ذهنی نیاز به بیهوشی کامل برای مدت ۲ تا ۳ ساعت می باشد.
متوسط هزینه دندانپزشکی به خیریه مراجعه می نمایند و به مراکز زیر معرفی می گردند:
۱- بیمارستان زهرای مرضیه
۲- دانشکده پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۳- دندانپزشکان خصوصی هماهنگ شده
هزینه های پرداخت شده توسط خیریه در سالهای مختلف به شرح زیر می باشد:

سال

مورد

هزینه های انجام شده

۱۳۸۸

۳۱

۶۰/۴۹۷/۷۰۰ ریال

۱۳۸۹

۲۹

۷۷۷/۵۳۰/۰۰۰ ریال

۱۳۹۰

۴۳

۱۱۰/۳۳۶/۰۰۰ ریال

۱۳۹۱

۳۰

۱۲۵/۳۱۰/۰۰۰ ریال

۱۳۹۲

۵۸/۹۰۰/۰۰۰ ریال

ه) جراحی و بستری

جراحی و بستری

انجام عمل جراحی و بستری برای توانخواهان تحت پوشش شامل موارد زیر می باشد:
۱- جراحی های خاص به خاطر نوع معلولیت آنها
۲- جراحی های عمومی مانند هر انسان دیگر
خیریه آسوده مأوی برای انجام هر دو مورد ذکر شده از توانخواهان حمایت نموده و آنها را به مراکز زیر معرفی نموده و هزینه جراحی و بستری آنها را پرداخت می نماید:
۱- بیمارستان زهرای مرضیه
۲- بیمارستان امام حسین
ضمناً در مواردی که توانخواه در بیمارستان دیگری بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته باشد، هزینه های مربوطه پرداخت می گردد.
هزینه های پرداخت شده برای جراحی و بستری در سالهای اخیر به شرح زیر می باشد:

سال

مورد

هزینه های انجام شده

۱۳۸۸

۵

۱۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال

۱۳۸۹

۵

۷/۶۰۶/۰۰۰ ریال

۱۳۹۰

۱۳

۱۰۳/۴۰۹/۰۰۰ ریال

۱۳۹۱

۶

۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱۳۹۲

۳۰۲/۷۵۹/۰۰۰ ریال