وسایل توانبخشی و لوازم پزشکی

مسئولین خیریه آسوده مأوی با توزیع وسایل توانبخشی و لوازم پزشکی تلاش می نمایند شرایط راحتی برای توانخواهان را فراهم نمایند.

وسایل توانبخشی شامل پوشک، ویلچر، تشک و… از نیازهای روزمره توانخواهان است که بدون آنها زندگی بسیار سخت تری را می گذرانند.
مسئولین خیریه آسوده مأوی با توزیع وسایل توانبخشی و لوازم پزشکی تلاش می نمایند شرایط راحتی و آسودگی توانخواهان را فراهم نمایند.

پوشک

پوشک

در بین توانخواهان تحت پوشش آنهایی که نیاز به پوشک دارند کم نیستند و برطرف کردن این نیاز جزء اولویت های مسئولین انجمن می باشد،مادران این بچه ها اگر پوشک در دسترشان نباشد صدمات زیادی را متحمل می شوند که از طاقت آنها خارج است و هر چه که بچه ها بزرگتر می شوند مشکلات آنها نیز از این نظر بزرگتر می شود.
از روزهای اول تشکیل انجمن توزیع پوشک در انجمن آغاز گردید و قیمت آن نسبت به آن زمان تقریباً چهار برابر شده است و امروز به بسته ای ۱۳۰۰۰ تومان رسیده است و در ماه یک نفر توانخواه به سه تا چهار بسته پوشک نیاز دارد و هزینه ای بالغ بر ۵۰/۰۰۰ تومان برای هر توانخواه با سن پایین پرداخت می شود.
هرینه ماهیانه توانخواهان بزرگسال ۹۶/۰۰۰ در یک ماه تمام می شود.
به طور کلی خیریه آسوده مأوی ماهیانه ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان بابت پوشک پرداخت می کند.

سال

تعداد

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۸

۳۷۲

۱۵۰/۹۹۵/۰۰۰

۱۳۸۹

۹۰۰

۱۷۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۹۰

۷۱۰

۴۱۷/۲۰۰/۰۰۰

۱۳۹۱

۱۱۵

۵۳۷/۳۱۰/۰۰۰

۱۳۹۲

۹۶۰

۵۹۶/۰۹۰/۰۰۰

ویلچر

ویلچر

وسیله‌ای است که برای افراد و بیمارانی که قادر به حرکت نیستند، استفاده می‌شود .با توجه به گران بودن و عدم توانائیهای خانواده ها در تهیه این وسیله و همچنین به علت نیاز شدید توانخواهان، مسئولین انجمن به منظور ایجاد آسودگی برای توانخواهان و مادرانشان نسبت به تهیه آن به وسیله حامیان و خیرین اقدام نموده و بین خانواده ها توزیع می نماید. قیمت ویلچرهای معمولی از مبلغ ۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال تا ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ویلچرهای موتورداری قیمتی بالغ بر ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دارند. ویلچرهای های CP هزینه ای بالغ بر ۶۵۰/۰۰۰ ریال می باشد.

سال

تعداد

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۸

۱۲

۲۰/۱۰۰/۰۰۰

۱۳۸۹

۲۰

۳۸/۳۰۰/۰۰۰

۱۳۹۰

۶۸

۲۷۰/۹۰۰/۰۰۰

۱۳۹۱

۲۷

۱۴۷/۳۸۰/۰۰۰

تشک مواج

تشک امواج
تشک مواج مخصوص بیمارانی است که بی تحرک هستند و یا تحرک کمی دارند. این بی تحرکی در بیمار باعث زخم بستر شده و منجر به آسیبهای جدی و مرگ می شود.
انواع تشک های مواج :
تشک مواج خانگی و تشکچه روی ویلچر و تشک برقی
تشک مواج وسیله ایست برای جلوگیری از زخم بستر . اجزای تشک مواج از یک عدد موتور کمپرس هوا و یک عدد تشک باد شونده تشکیل میشود و کاربرد این تشک در بیمارانی که بستری هستند و از تحرک کمی برخوردارند بسیار مفید است. تشک مواج به وسیله ۲ کانال مجزا فشار وزن بیمار بر روی بستر را در نقاط مختلف بدن جا به جا می کند و بدینوسیله از ثابت ماندن تمام فشار وزن بیمار در یک نقطه خاص جلوگیری می کند. تشک های مواج در مدل هایی به اصطلاح تخم مرغی و سلولی یا لوله ای و سنسوری موجود است. مدل های تخم مرغی برای بیمارانی تا وزن ۹۰ کیلوگرم و به مدت بستری حداکثر یکسال مفید است و مدل های سلولی یا لوله ای برای بیمارانی تا وزن ۱۲۰ کیلوگرم و به مدت بستری حداکثر ۴ سال و مدل های سنسوری برای بیمارانی که چندین سال متوالی بستری هستند کاربرد دارد.
با توجه به نیاز تعداد زیادی از توانخواهان تحت پوشش به تشک مواج خیریه آسوده مأوی نسبت به تهیه و توزیع آن اقدام می نماید. قیمت هر تشک مواج بین ۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال می باشد و تا کنون ۲۲عدد تشک مواج توزیع گردیده است

سال

تعداد

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۹

۱۲

۷/۲۰۰/۰۰۰

۱۳۹۰

۳

۱/۴۵۰/۰۰۰

۱۳۹۱

۶

۸/۷۰۰/۰۰۰

تخت

تخت
تخت

تختی خاص با قابلیت های ویژه جهت رفاه بیشتر معلولین

سال

تعداد

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۹

۱

۱/۳۵۰/۰۰۰

۱۳۹۰

۲

۵/۴۰۰/۰۰۰

ماساژور

ماساژور

وسیله‌ای است برقی برای تحریک یا مهار عضله

سال

تعداد

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۹

۲

۶۰۰/۰۰۰

۱۳۹۰

۲

۱/۵۰۰/۰۰۰

۱۳۹۱

۲

۱/۷۰۰/۰۰۰

کالسکه

کالسکه

کالسکه بچه نمونه کوچکی از کالسکه‌های بزرگ هستند که برای جابجایی کودکان در بیرون از خانه استفاده می‌شوند.
با توجه به نیاز تعداد زیادی از توانخواهان تحت پوشش به کالسکه خیریه آسوده مأوی نسبت به تهیه و توزیع آن اقدام می نماید.
قیمت هر کالاسکه بین ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال می باشد و تا کنون ۲۰عدد کالسکه توزیع گردیده است.

اسپیلنت

اسپیلنت

آتل یا اسپلینت Splint وسیله ای است که اندام را در آن قرار میدهند تا آن را محافظت کرده و یک یا چند مفصل را بیحرکت کند. از این وسیله در موارد زیر استفاده میشود.
آتل یا اسپلینت با بیحرکت کردن استخوان و مفصل موجب کاهش درد اندام بعد از آسیب شده و مانع از ایجاد آسیب بیشتر در اندام به علت حرکت استخوان های شکسته شده میشود.
با توجه به نیاز تعداد زیادی از توانخواهان تحت پوشش به اسپیلنت خیریه آسوده مأوی نسبت به تهیه و توزیع آن اقدام می نماید. قیمت هر اسپیلنت بین ۶۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد و تا کنون ۱۱۵عدد اسپیلنت توزیع گردیده است.

سال

تعداد

مبلغ هزینه شده

۱۳۹۰

۵۱

۴۱/۸۰۰/۰۰۰

۱۳۹۱

۵۶

۴۰/۳۰۰/۰۰۰

شانت

شانت

شانت(Shunt) در پزشکی به هرنوع لوله، سوراخ و هر گونه محل عبور برای جابجایی مایعات موجود در بدن از بخشی به بخش دیگر گفته می‌شود و اگر این مجرا یا سوراخ در بدو تولد وجودداشته‌باشد٬ شانت مادرزادی و اگر بنابه تشخیص پزشک در بدن بیمار کار گذاشته‌شود شانت ایمپلمانت نامیده‌می‌شود و شامل دو نوع مکانیکی و بیولوژیکی است. حالت سوم وقتی است که به‌صورت خودبخود و به دلایلی چون زخم و عفونت در بافت اپیتلیال بوجودبیاید که فیستول نام دارد.

واکر

واکر

واکر انواع مختلفی دارد:
واکر کودکان، بزرگسالان، واکرهای چرخدار و ثابت و دارای صندلی.
واکر ثابت یا بدون چرخ برای بهبود راه رفتن بیمار و به عنوان تکیه‌گاه استفاده می‌شودکه اندازه قابل تنظیم دارند. واکر چرخدار بچه‌ها مانند روروئک عمل می‌کند که کودکان توسط آن می‌توانند حرکت کنند.‏
با توجه به نیاز تعداد زیادی از توانخواهان تحت پوشش به واکر خیریه آسوده مأوی نسبت به تهیه و توزیع آن اقدام می نماید. قیمت هر واکر بین ۲۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۱۰/۰۰۰ ریال می باشد و تا کنون ۲۰ واکر توزیع گردیده است.

سال

تعداد

مبلغ هزینه شده

۱۳۸۸

۳

۱/۲۰۰/۰۰۰

۱۳۸۹

۳

۱/۰۴۰/۰۰۰