اهداف خیریه

اهداف خیریه آسوده مأوی را مشاهده می کنید
  •  بسترسازی جهت محیطی آرام و لذت بخش برای توانخواهان (معلولین جسمی- ذهنی) به منظور ارائه خدماتی آموزشی، درمانی، توانبخشی، مشاوره،رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و اقامتی.
     تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهی توانخواهان (معلولین جسمی- ذهنی)، خانواده هایشان و جامعه از طریق تشکیل کارگاهها و دوره های آموزشی و انجام امور فرهنگی، برپایی نمایشگاه، تولید فیلم، چاپ نشریه و کتاب، تأسیس کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی و برگزاری اردوها و همایشهای علمی و فرهنگی.
     تلاش در جهت شناسایی و کمک به رشد و شکوفایی توانائیهای بالقوه توانخواهان(معلولین ذهنی جسمی)پذیرفته شده و کمک به خود اتکائی و شکل گیری افکار و اهداف، آموزش مهارتهای اجتماعی و شغلی در جهت شکوفایی تواناییهای باقی مانده بالقوه آنان و به فعلیت رساندن آن در جهت کمک رساندن به جامعه.
اهداف موسسه برای توانخواهان