ساختمان شماره یک

در این بخش ساختمان شماره یک مجتمع خیریه آسوده مأوی خدمتتان معرفی می گردد

ساختمان اول مجتمع دفتر مرکزی

ساختمان تاریخی دفترمرکزی انجمن- با مساحت ۶۳۰ مترمربع و ارزش تاریخی دارد و مربوط به دوران پهلوی اول است و در سال ۱۳۸۵ از محل کمکهای مردمی خریداری گردید و پس از دو سال تعمیر و بازسازی ونوسازی در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ مورد بهره برداری قرار گرفت.

اطلاعات مربوط به ساختمان دفتر مرکزی بر روی لوحی است که در راهروی ورودی دفتر مرکزی انجمن نصب گردیده است که حاوی اطلاعات مختصری می باشد.

در زمان تعمیر و باززنده سازی ساختمان اقدام ویژه ای در جهت دسترسی توانخواهان به همه قسمتهای ساختمان انجام شده است که در بین ساختمانهای تاریخی کم نظیر می باشد.

از ساختمان تاریخی دفتر مرکزی به شکل زیر استفاده می گردد:

۱٫ طبقه همکف- کلینیک کاردرمانی انجمن- قسمتی از کلینیک کاردرمانی خیریه آسوده مأوی در این طبقه انجام می گردد.

۲٫ طبقه اول- کلیه امور اداری انجمن شامل پاسخگویی به مراجعات، تشکیل جلسات هیئت مدیره و سایر جلسات، امور مالی، روابط عمومی در این طبقه انجام می گردد.

استفاده از کل ساختمان- در زمان برگزاری بازارچه های حامیان در نیمه هر ماه از کل ساختمان تاریخی دفتر مرکزی استفاده می گردد.

علاقه مندان به مشاهده پاورپوینت نحوه تعمیر و باززنده سازی ساختمان تاریخی دفتر مرکزی قسمت اقدامات مهم را کلیک نمایید.