مجتمع هادی

معرفی مجتمعی از سری مجتمع های خیریه آسوده مأوی

مجتمع هادی

مجتمع هادی ساختمان شش طبقه است با مساحت ۱۴۹۰ متر مربع که در اصفهان، خیابان بزرگمهر روبروی مسجدالکریم و ابتدای کوچه مستوفی واقع گردیده است.
طبقه همکف ساختمان توسط مالک ساختمان جناب آقای مهندس مهدی هادی نصر آبادی به خیریه آسوده مأوی در تاریخ ۹۰/۲/۱۵ اهداء گردید.
هیئت مدیره خیریه آسوده مأوی با تجمیع کلیه اموال اهداء شده به انجمن موفق شد چهار طبقه دیگر از ساختمان را از مالک خریداری نماید و اگر یک طبقه دیگر را مسئولین خیریه آسوده مأوی بتوانند با جذب بانی و یا بانیان خریداری نمایند تمامی ساختمان متعلق به انجمن خواهد شد.
مساحت طبقه باقیمانده ۲۸۰ مترمربع می باشد و حدود ۱۲/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای خرید آن مورد نیاز می باشد.
پس از تملک کامل ساختمان(و ایجاد تغییرات لازم) قرار است این ساختمان به یک مجتمع جامع توانبخشی برای درمان توانخواهان تحت پوشش تبدیل گردد.
امیدواریم حامیان خیریه با اهداء کمکهای مالی و غیر مالی زمینه خرید باقیمانده ساختمان را فراهم تا شاهد بهره برداری ساختمان به عنوان مجتمع جامع توانبخشی باشیم. لوحی به شرح زیر برای نصب در ورودی ساختمان تهیه شده است که حاوی اطلاعات مربوط به بانیان خرید پنج طبقه ساختمان می باشد.

مجتمع هادی

با تأئیدات خداوند متعال و پس از چند سال تلاش همه جانبه و با کمک و حمایت حامیان و خیرین نامبرده زیر ساختمان حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۳۱ به انجمن خیریه آسوده مأوی انتقال یافت:
۱- آقای مهندس مهدی هادی نصر آبادی – اهداء طبقه همکف ساختمان به مساحت ۲۰۰ مترمربع در تاریخ ۹۰/۲/۱۵
۲- ورثه مرحوم سبقت الهی- تأمین مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل فروش منزل اهدایی به خیریه آسوده مأوی در خیابان اردیبهشت
۳- ورثه مرحوم مهندس ناجی- تأمین ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از محل فروش زمین اهدایی به خیریه آسوده مأوی در شهر جدید بهارستان
۴- مرحوم پور بلورچیان- تأمین اعتبار ۱/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل فروش منزل اهدایی به خیریه آسوده مأوی در خیابان صمدیه

۵- سرکار خانم مهین ایروانی- تأمین مبلغ ۳/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل فروش منزل اهدایی به خیریه آسوده مأوی در خیابان فروغی
۶- مرحومه حاجیه خانم صدیقه سارنج- تأمین مبلغ ۱۱/۷۸۴/۳۷۵/۰۰۰ریال از محل فروش آپارتمان اهدایی به خیریه آسوده مأوی در خیابان ملاصدرا که طبقه پنجم ساختمان به صورت آسایشگاه به نام مرحومه حاجیه خانم صدیقه سارنج می باشد
۷- آقای علی بارانی- تأمین مبلغ ۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل فروش زمین اهدایی به خیریه آسوده مأوی در شهر جدید مجلسی
۸- آقای مهندس ابراهیم حیدرزاده- تأمین مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۹- آقای حمید خندان- تأمین مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰- مرحومه حکمت انوری- تأمین مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال