سند چشم انداز

در این صفحه در مورد اهداف بلند مدت, اهداف میان مدت و اهداف کوتاه مدت خواهید خواند.

اهداف بلند مدت

اهداف میان مدت

  • ایجاد آسایشگاه موقت پس از تعمیر و بازسازی ساختمان مجاور دفتر مرکزی انجمن
  •  توسعه کلینیک کار درمانی به منظور ایجاد مرکز جامع توانبخشی در مجاورت دفتر مرکزی
  •  ایجاد مجتمع پزشکی و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در خیابان بزرگمهر
  •  ایجاد مجموعه فرهنگی، تفریحی در محدوده ی پل تمدن

 

اهداف کوتاه مدت

  • افزایش تعداد توانخواهان تحت پوشش از طریق جلب حمایتهای مردمی
  • گسترش کمی و کیفی خدمات به توانخواهان و خانواده هایشان بوسیله جلب حمایتهای تخصصی و اقتصادی
  •  تدوین برنامه کوتاه مدت ،میان مدت،بلند مدت انجمن
  •  تدوین برنامه توانمندسازی انجمن شامل ۳۰ برنامه برای توانمندسازی توانخواهان –خانواده ها-جامعه