معرفی کوتاه

در این صفحه به معرفی کوتاهی از خیریه آسوده مأوی می پردازیم

معرفی انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی

  • انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی خیّریه ای به منظور ایجادتوانمندی و آسودگی برای معلولین استان اصفهان می باشد.
  • انجمن، یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی وغیر سیاسی است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی سهامدار آن نیست.
  • در انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی هیچ کس نمی تواند مبلغی را به عنوان سود یا سهام برداشت نماید.
  • هزینه های انجمن توسط مردم تأمین وصرف اهداف انجمن می گردد.
  • کلیه فعالیتهای انجمن با رعایت موازین قانونی انجام می گردد.
  • شفاف سازی از اصول اصلی حاکم بر مدیریت انجمن می باشد.
  • انجمن با روش خرد جمعی و با تکیه بر نظرات کارشناسان و متخصصان اداره می شود.

تاریخچه انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی

جمعی از خیّران نیک اندیش به منظور ایجاد بستری مناسب در راستای شکوفایی توانمندیهای بالقوه عزیزان توانخواه(معلولین جسمی-ذهنی) جهت ارائه خدمات آموزشی، درمانی، توانبخشی، مشاوره، فرهنگی، رفاهی، ورزشی، تفریحی و اقامتی،انجمنی را با نام « انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی» در سال ۱۳۸۵ تأسیس نمودند.انجمن پروانه تأسیس خود را از استانداری اصفهان در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ با شماره ۷۲۴۵۶ دریافت نمود و در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۲۰ با شماره ۱۹۱۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسانید.
انجمن با سرمایه اولیه ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یک دفتر موقت در مجتمع پردیس در خیابان هزار جریب کار خود را آغاز نمود.اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ ۱۳۸۵/۱/۲۷ تشکیل گردید و تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۲ تعداد جلسات به ۱۹۸ جلسه رسید.به منظور ایجاد دفتر دائمی برای انجمن با حمایت و کمک مردم ساختمان تاریخی واقع در خیابان ابن سینا خیابان سنبلستان خریداری و پس از تعمیر ، بازسازی ، نوسازی و مناسب سازی آن برای معلولین در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۲ به عنوان دفتر مرکزی انجمن مورد بهره برداری قرار گرفت.
تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ دفتر مرکزی به شکل معجزه آسایی با کمک و حمایت خیّرین توسعه یافته و از یک منزل با مساحت ۶۳۰ متر مربع به چهار منزل با مساحت ۱۵۳۰متر مربع گسترش و به مجتمع دفتر مرکزی تبدیل شده است.ساختمان های تاریخی و زیبای مجتمع دفتر مرکزی محل ارائه خدمات اداری، حقوقی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی،مشاوره و توانبخشی به توانخواهان و خانوده هایشان می باشد.با آغاز فعالیت انجمن در سال ۱۳۸۵ شناسایی توانخواهان و ارائه خدمات به آنها آغاز و تعداد این خانواده ها تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۵۰ خانواده گردیده است.