اینجا خیریه آسوده مأواست! خوش آمدید…

انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی به منظور ایجاد بستری مناسب در راستای شکوفایی توانائیهای بالقوه معلولین جسمی ذهنی با اهداف ارائه خدمات آموزشی توانبخشی، رفاهی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی، درمانی و اقامتی شروع به کار نموده تا بخشی از جمعیت زیاد معلولین را که چشم انتظار ارائه خدمات فوق الذکر را از دولت دارند، به صورت یک تشکل غیر دولتی با مشارکت و حمایت مردمی یاری نماید.

مجتمع خیریه

ساختمان شماره ۳

ساختمان شماره 3 خیریه معلولین آسوده مأوی

مجتمع هشت بهشت

معرفی مجتمع هشت بهشت خیریه معلولین آسوده مأوی

ساختمان شماره ۲

معرفی ساختمان شماره 2 مجتمع خیریه معلولین آسوده مأوی

مجتمع هادی

ساختمان هادی خیریه معلولین آسوده مأوی

ساختمان شماره ۱

ساختمان شماره 1 خیریه معلولین آسوده مأوی

ساختمان شماره ۴,۵,۶

ساختمان شماره 4 و 5 خیریه معلولین آسوده مأوی

خدمات خیریه

هدف از تشکیل انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی ایجاد توانمندی و آسودگی برای توانخواهان می باشد. بدیهی است فراهم نمودن شرایطی که در آن یک نفر معلول احساس راحتی و آسودگی داشته باشد،کاری است سخت و مستلزم انجام اقدامات متعدد و همه جانبه ای می باشد.

به منظور تحقق این هدف ۳۰ برنامه توانمندسازی در ۳ بخش در حال انجام است:

توانمندسازی توانخواهان
در مرحله اول با ۱۰ راهکار به کمک شخص معلول می رویم:

که شامل: “توانبخشی, درمان, وسایل توانبخشی و لوازم پزشکی, آموزش در مراکز تخصصی, کلاسهای رنگ درمانی, موسیقی درمانی, آموزش قرآن،کامپیوتر و زبان, تئاتر درمانی, آموزش ورزش, خوداشتغالی” می باشد.

توانمندسازی خانواده ها
در مرحله دوم با ۱۰ راهکار به کمک خانواده معلول می رویم:

که شامل: “مشاوره های روانشناسی, پشتیبانی اقتصادی, پشتیبانی های اداری و حقوقی, خوداشتغالی خانواده ها, آموزش قرآن-محفل دوستی, برنامه های تفریحی, مناسب سازی مسکن, پرستاری در منزل, آسایشگاه موقت, آسایشگاه دائم” می باشد.

توانمندسازی جامعه
در مرحله آخر با ۱۰ راهکار به کمک جامعه ی معلولین می رویم:

که شامل: “برپایی و شرکت در همایش ها, برپایی و شرکت در نمایشگاه ها, برگزاری جلسات در دفتر مرکزی, انتشار خبرنامه به صورت ماهیانه, اطلاع رسانی به وسیله ی وبسایت, تهیه و توزیع فیلم و…, تهیه و توزیع هدایای تبلیغاتی, انجام مصاحبه های مطبوعاتی, برگزاری بازارچه حامیان به صورت ماهیانه, برگزاری جلسات کمیته های تخصصی حامیان” می باشد.

حمایت از آسوده مأوی

حامی گرامی؛ اگر می خواهید انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی را مورد حمایت همه جانبه خود قرار دهید تا بتوانیم با ارائه خدمات به توانخواهان و خانواده های عزیزشان توانمندی و آسودگی را به آنها هدیه دهیم می توانید با روش های زیر به جمع حامیان خیریه آسوده مأوی بپیوندید.

۴۴۶۵۴۳۴۹/۱۱

حساب بانک ملت / بنام انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی

۰۲۰۹۵۱۲۳۰۰۰۱۴

حساب ارزی بانک صادرات / بنام انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی

۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۰۲-۵۸۹۲

بانک صادرات / بنام: انجمن خیریه توانخواهان آسوده مأوی

جدیدترین محصولات تولیدی توسط توانخواهان معلول

نمایش